Hakkımızda


MGC Immigration departmanı, yabancılar ve göç hukuku çerçevesinde yer alan tüm yasal sorunlara hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermektedir. Bu alanla ilgili olarak; Türkiye’de bulunan yabancıların 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yabancıların hak ve durumlarına ilişkin danışmanlık hizmetleri, Türkiye’de ilk defa ikamet izni alacakların, durumlarına ve geliş sebeplerine uygun ikamet izni alabilmeleri için danışmanlık ve vekaleten her türlü işlemlerinin takibi, Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ya da yabancı şirketlerin istihdam edecekleri yabancı uyruklu personelin çalışma izni başvuruları ve uymaları gereken prosedürler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi ve vekaleten bu işlemlerin yürütülmesi, Türk vatandaşlığına geçmek isteyen yabancıların izleyecekleri prosedürler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi ile vekaleten iş ve işlemlerin yürütülmesi, yabancıların Türkiye’de haklarında uygulanan tahdit kodu gibi idari işlemlere karşı başvuru ve dava süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmeti ve vekaleten bu süreçlerin takibi, Türkiye’de gayrimenkul edinmek isteyen yabancılar için danışmanlık hizmeti ve vekaleten iş ve işlemlerin takibi, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi ile ilgili hususlarda başvuruların yürütülmesi ve sürecin takip edilmesi gibi hukukun tüm alanlarında yabancılık unsuru içeren işlemleri yürütüyoruz.

İKAMET İZNİ

Türkiye’deki yabancıların vize ve vize muafiyeti süresinden sonra ülkede kalmaları halinde ikamet izni almaları gerekmektedir. Aile, öğrenci, kısa dönem ve uzun dönem olmak üzere başlıca dört ikamet türü bulunmaktadır.

ÇALIŞMA İZNİ

Çalışma izni, kendi nam ve hesabına veya bir işverene bağlı olarak çalışacak yabancılara Çalışma Bakanlığı tarafından verilen izinlerin genel adıdır. Türkiye’de süreli, süresiz, bağımsız ve Turkuaz kart olmak üzere dört çeşit çalışma izni vardır. Çalışma izni ikamet iznini de kapsamaktadır.

VATANDAŞLIK BAŞVURUSU

Ülkemizde ikamet eden veya Türkiye’de yatırım yapmak isteyen binlerce yabancı Türk Vatandaşlığı başvurusunda bulunmaktadır.

ŞİRKET KURMA

Yabancı yatırımcılar, Türkiye’de Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen tüm şirket türlerini kurabilmektedir.

×