Warning: Creating default object from empty value in /home/outlookt/immigrationtoturkey.com/wp-content/plugins/comet_addons/admin/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
فرم درخوات اخذ تابعیت - MGC Consultancy

فرم درخوات اخذ تابعیت


برای آندسته از افرادی که طبق قانون سرمایه گذاری لازم را انجام داده  اند و یا به صورت مستمرو پیوسته در ترکیه به مدت پنج سال اقامت کاری داشته اند یا به مدت سه سال با یک شهروند ترک ازدواج کرده باشند ، میتوانند درخواست خود را جهت دریافت شهروندی ارایه بدهند . برای ثبت نام در سیستم و اقدام برای اخذ تابعیت کشور ترکیه با جمع آوری تمامی مدارک و اطلاعات مورد نیاز ازطرف اکیپ و کارمندان با تجربه ما و دریافت صحیح خدمات مشاوره ای از این شرکت ، شما میتوانید به راحتی و سریع برای دریافت تابعیت کشور ترکیه اقدام نمایید .

تابعیت کشورترکیه برای اتباع خارجی شامل امتیازات فراوان و حقوق برابر با افراد همان کشور است و از مهمترین آن ها میتوان به شرایط کاری و حقوق اجتماعی یکسان اشاره کرد.

چگونگی اخذ تابعیت ترکیه برای سرمایه گذاران خارجی

مراحل و مدارک و شرایطی که برای دریافت تابعیت ترکیه از سرمایه گذاران خارجی درخواست میشود .

حداقل 250.000 دلار آمریکا و یا معادل آن مبلغ بقیمت بازار بورس ترکیه از ارزش دلار در آن روز، لیر ترکیه را با سرمایه گذاری و خرید املاک غیرمنقول دارای سند ملکی به شرط عدم حق فروش 3 ساله . حداقل 500.000 دلار آمریکا و یا معادل آن مبلغ بقیمت بازار بورس ترکیه به ارزش دلار آن روز، لیر ترکیه سرمایه گذاری ثابت در بانک های مورد تایید دولت ترکیه به شرط بلوکه 3 ساله . حداقل 500.000 دلار آمریکا یا معادل ارز خارجی معادل لیر ترکیه سرمایه گذاری ثابت .

ایجاد شرایط اشتغال حداقل به اندازه 50 نفر.

حداقل 500.000 دلار آمریکا و یا معادل آن مبلغ بقیمت بازار بورس ترکیه به ارزش دلار درآن روز، لیر ترکیه به شکل چک ها و سندهای دولتی با تعهد پرداخت های منظم و روتین به مدت 3 سال حداقل 500.000 دلار آمریکا و یا معادل آن مبلغ بقیمت بازار بورس ترکیه به ارزش دلار آن روز، لیر ترکیه برگه سرمایه گذاری از صندوق املاک و مستغلات ترکیه به مدت 3 سال.

1. نحوه دریافت گواهی مناسب

• کسانی که حداقل 250.000 دلار آمریکا و یا معادل آن مبلغ به قیمت بازار بورس ترکیه به ارزش دلار آن روز، لیر ترکیه را در سرمایه گذاری غیر منقول مثل ملک با تعهد عدم فروش حداقل 3 سال انجام داده اند ، میتوانند برای دریافت گواهی خود به وزارت محیط زیست و شهرسازی و کاداسترو ثبت نام کرده و پس از طی مراحل گواهی را دریافت نمایند.

• کسانیکه حداقل 500.000 دلار آمریکا و یا به اندازه آن رقم بقیمت بازار بورس ترکیه به ارزش دلار آن روز لیر ترکیه سرمایه گذاری ثابت به مدت 3 سال انجام داده اند ، برای دریافت گواهی به مدیریت بانک مورد نظر مراجعه نموده و پس از طی مراحل لازم میتوانند گواهی خود را دریافت نمایند . • سرمایه گذاران خارجی که حداقل 500،000 دلار آمریکا یا معادل آن ارز خارجی یا سرمایه ثابت لیرترکیه سرمایه گذاری کرده اند ، برای گواهی انطباق از اداره کل اجرایی تشویقی برای سرمایه گذاری خارجی میتوانند اقدام کنند. شرکت هایی که حداقل به اندازه 50 نفر شرایط شغلی ایجاد کرده اند و فعالیت دارند نیز با مراجعه به وزارت خانواده ، اداره کار وامور خدمات اجتماعی و اداره کل کار بین المللی میتوانند برای دریافت گواهی خود اقدامات لازم و ثبت نام خود را به عمل بیاورند.

• کسانی که حداقل 500.000 دلار آمریکا و یا به اندازه آن رقم بقیمت بازار بورس ترکیه به ارزش دلار آن روز، لیر ترکیه از چک ها و اسناد دولتی استفاده کرده ، با داشتن پرداخت های منظم و روتین به مدت 3 سال با اثبات مدارک و اسناد لازمه این موضوع ، میتوانند با مراجعه به سازمان وزارت خزانه داری و دارایی برای دریافت گواهی خود ثبت نام به عمل بیاورند. • کسانی که حداقل 500.000 دلار آمریکا و یا به اندازه آن رقم بقیمت بازار بورس ترکیه به ارزش دلار آن روز، لیر ترکیه از صندوق املاک و مستغلات ترکیه به مدت 3 سال برگه سرمایه گذاری دارند نیز با مراجعه به بخش فعالیتهای واسطه ای هیئت مدیره بازارهای سرمایه میتوانند اقدام نمایند .

2. دریافت اجازه اقامت

این مجوزطبق قانون به شماره 6458 ماده 31 بند (ج ) تهیه و آماده میشود. اجازه اقامت بدون حضور و نیاز به سرمایه گذاران خارجی به صورت وکالتی انجام می شود.

3 .درخواست شهروندی ترکیه

با مشاوره و تحلیل درخواست هرشخص و یا سرمایه گذار خارجی ، اسناد مورد نیاز برای تابعیت و شهروندی تعیین و تهیه و ارائه می شود.

درخواست شهروندی به سرمایه گذاران خارجی توسط مراکز درخواست مشترک در آنکارا و استانبول و بدون نیاز به حضور موکلین ما بصورت وکالتی انجام می شود.

مراحل درخواست شهروندی دراستان های دیگر

  • مجوز اقامت و گواهی انطباق و سایر اسناد مورد نیازاز محل تولد شخص
  • ارسال درخواست اجازه اقامت به اداره کل مدیریت مهاجرت در شهرستان مورد نظر
  • برای درخواست دریافت اجازه شهروندی باید به اداره نفوس و یا ثبت احوال و مدیریت شهروندی خارجی مراجعه نمود .
  • با تشکیل پرونده درخواست شهروندی در استان مدارک مربوط به مدیریت مرکزی ارسال میشود .
×